Người lái tàu cầm ô che mưa gây bão mạng Ấn...

Nước nhỏ xuống ướt sàn tàu, nơi có tờ báo được đặt xuống có lẽ để thấm nước, và đó là nguyên nhân...