Với sự tăng trưởng mạnh mẽ của CNTT và ngoại giao, mở rộng thị trường quốc tế như hiện nay thì nhu cầu chuyển sản phẩm, thực phẩm đi xa nửa vòng trài đất

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.